Dela med andra

Biträdande handläggare för ledningsärenden - Trafikverket

Publicerad 2021-02-18


Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

För dig som bedriver heltidsstudier på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning men som inte påbörjat en forskarutbildning, finns det möjlighet att bli studentmedarbetare hos oss.

Som studentmedarbetare kan du tillföra nya perspektiv och har "färsk" kunskap inom ditt område samtidigt som du bidrar med engagemang och idéer till vår organisation. Som studentmedarbetare är du anställd på deltid vid sidan av dina studier och anställningen får pågå under maximalt fyra terminer samt motsvara högst 25 procent av en heltidstjänst.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i vårt team som biträdande handläggare. Handläggningen har fokus på
ledningsärenden. Ledningsägaren (kunden) ansöker om tillstånd att förlägga ledning inom statligt vägområde, alternativt arbeta på sin redan befintliga ledning. När arbetet är klart ska arbetet slutbesiktigas och eventuellt faktureras.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att handlägga ärenden med ledningsarbeten som anmälts klara och påminna kunden om avslut i de fall tillståndstiden löpt ut. Du fakturerar i förekommande fall. Allt hanteras utifrån ett ärendehanteringssystem där korrekt diarieföring är viktigt.

Arbetsuppgifterna är i många fall repetitiva. Utmaningen består till stor del av att kunna göra snabba bedömningar, hantera flera olika it-system och stora ärendevolymer samt sporras av att öka effektiviteten i vår hantering. En lämplig utbildning är inom ekonomi, teknik eller ingenjörsutbildning.

Du kommer att få handledning från ordinarie handläggare men därefter kommer du att lägga upp arbetet utifrån din egen studieplan.

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
En lämplig utbildning är inom ekonomi, teknik eller ingenjörsutbildning. Du ska ha fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng.

För att lyckas bör man trivas med:
Repetitiva arbetsuppgifter
Stora ärendevolymer
Hitta effektiva sätt att arbeta


Kontaktperson
Ingeborg Dahlqvist
ingeborg.dahlqvist@trafikverket.se
010-123 35 76

Jobbansökan
ingeborg.dahlqvist@trafikverket.se


Tillbaka
  Arbetsgivare
Trafikverket

Antal platser
1-2 st


Ort
Eskilstuna

Sista ansökningdag
2021-03-31

Tidsperiod
Deltid

Länkar
Biträdande handlägga


Bookmark and Share